Konference

Převedeno do vlastnictví Říše. Dokumentace, identifikace a restituce nacisty uloupených kulturních statků.

PDF  open-book
Konference 2024

Akce     Aktuality     Konference

Centrum pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí II. světové války, o.p.s. pořádá v termínu 17. – 18. září 2024 již 8. mezinárodní konferenci zaměřenou na problematiku zcizování majetku v době 2. světové...Zobrazit akci

Mezinárodní konference: Terezínská deklarace - deset let poté

PDF  open-book
Terezín Declaration – Ten Years Later

Akce     Konference     Sborníky z konferencí

18.-19. června 2019 uspořádalo Centrum mezinárodní konferenci Terezínská deklarace - deset let poté, zaměřenou na problematiku kulturních statků zcizených či zkonfiskovaných obětem II. světové války, na jejich identifikaci a dokumentaci...Zobrazit akci

Mezinárodní konference v Praze: Vydrancováno – ale kým?

PDF  open-book
Plundered, but by whom?

Akce     Konference     Sborníky z konferencí

Mezinárodní konference k tématu konfiskací, krádeží a majetkových převodů uměleckých děl v důsledku nacistické nadvlády nad Československem a Evropou za druhé světové války a v době poválečné.Zobrazit akci

Mezinárodní konference: „Západ versus Východ“ nebo společná Evropa?

Mezinárodní konference: „Západ versus Východ“ nebo společná Evropa?

Akce     Konference     Sborníky z konferencí

Mezinárodní konference na téma: Rozdílné koncepce výzkumu provenience, dokumentace a identifikace uloupených kulturních statků a možnosti mezinárodní spolupráce v Evropě a ve světě.Zobrazit akci

Mezinárodní konference v Liberci: Restituce zkonfiskovaných uměleckých předmětů – přání nebo realita?

Mezinárodní konference v Liberci: Restituce zkonfiskovaných uměleckých předmětů – přání nebo realita?

Akce     Konference     Sborníky z konferencí

Mezinárodní konference na téma: Dokumentace, identifikace a restituce kulturního majetku obětí II. světové války proběhla 24.-26. října 2007 v Liberci.Zobrazit akci

Mezinárodní konference v Brně: Ztracené dědictví kulturních statků

Mezinárodní konference v Brně: Ztracené dědictví kulturních statků

Akce     Konference     Sborníky z konferencí

Sborník z mezinárodní konference Ztracené dědictví kulturních statků na téma: Dokumentace, identifikace, restituce a repatriace kulturních statků ze II. světové války.Zobrazit akci