Studie

Sbírka Žida Josefa Polláka. Depozitum 1164 v Uměleckoprůmyslovém museu v Praze.

PDF  open-book
Sbírka Žida Josefa Polláka

Publikace     Studie

Kniha se zabývá osudy rodiny židovského sběratele Josefa Polláka a jeho sbírky miniatur, porcelánu, obrazů, kreseb a grafických prací, kterou převedl na jaře 1939 jako depozitum č. 1164 tehdejšímu Uměleckoprůmyslovému museu v Praze.Zobrazit publikaci

Židovský majetek předaný ze Sychrova na další objekty

Židovský majetek předaný ze Sychrova na další objekty

Publikace     Studie

Centrum pro dokumentaci vydalo katalog předmětů pocházejících z majetku obětí II. světové války, předaných ze svozového zámku Sychrov na další objekty. Publikace mapuje osudy identifikovaných předmětů a krátkými medailony představuje...Zobrazit publikaci

Národ žije tak dlouho, jak dlouho žijí jeho kulturní památky. Krádeže umění v protektorátě Čechy a Morava v letech 1939–1945. Podoba, průběh, souvislosti

Národ žije tak dlouho, jak dlouho žijí jeho kulturní památky. Krádeže umění v protektorátě Čechy a Morava v letech 1939–1945. Podoba, průběh, souvislosti

Publikace     Studie

Publikace Národ žije tak dlouho, jak dlouho žijí jeho kulturní památky. Krádeže umění v protektorátě Čechy a Morava v letech 1939–1945. Podoba, průběh, souvislosti mapuje konfiskace uměleckých předmětů a cenností na území protektorátu...Zobrazit publikaci

Židovský majetek prodaný ze zámku Sychrov

Židovský majetek prodaný ze zámku Sychrov

Publikace     Studie

Centrum pro dokumentaci vydalo publikaci Židovský majetek prodaný ze zámku Sychrov. Publikace nabízí katalog a soupis provenienčních záznamů předmětů, pocházejících z majetku obětí druhé světové války, které byly v poválečné...Zobrazit publikaci

Osudy válečných deponátů / Uměleckoprůmyslové museum v Praze, svazek 1; druhé vydání

Osudy válečných deponátů / Uměleckoprůmyslové museum v Praze, svazek 1; druhé vydání

Publikace     Studie

Centrum vydává druhé vydání publikace Osudy válečných deponátů / Uměleckoprůmyslové museum v Praze, svazek 1. Publikace mapuje válečný a poválečný osud čtyř depozitů, deponovaných v pražském Uměleckoprůmyslovém museu v období...Zobrazit publikaci

Obrazy ze židovských sbírek v Národní galerii v Praze I. Neidentifikovaní majitelé

Obrazy ze židovských sbírek v Národní galerii v Praze  I. Neidentifikovaní majitelé

Publikace     Studie

Centrum pro dokumentaci vydává další knihu ze souboru publikací věnovaných obrazům ze židovských sbírek v Národní galerii v Praze. Na studii věnované sbírce Richarda Poppera (Obrazy ze židovských sbírek v Národní galerii v Praze:...Zobrazit publikaci

Židovský majetek uložený na zámku Sychrov II / umělecký průmysl

Židovský majetek uložený na zámku Sychrov II / umělecký průmysl

Publikace     Studie

Centrum pro dokumentaci vydává katalog užitého umění, pocházejícího z majetku obětí II. světové války a v současnosti uloženého na zámku Sychrov. Publikace navazuje na v roce 2017 vydaný katalog sychrovských deponátů umělecké povahy.Zobrazit publikaci

Židovský majetek uložený na zámku Zákupy

Židovský majetek uložený na zámku Zákupy

Publikace     Studie

Centrum vydalo publikaci, mapující pohyb předmětů - uložených v současnosti na zámku Zákupy - pocházejících ze sbírek obětí II. světové války. Kniha je založena na výzkumu provenience. Jedná se o odbornou studii, která obsahuje...Zobrazit publikaci

Židovský majetek uložený na zámku Sychrov

Židovský majetek uložený na zámku Sychrov

Publikace     Studie

Publikace zkoumá provenienci a mapuje historii pohybu předmětů v současnosti uložených na bývalém svozovém zámku Sychrov. Je určena především pro pracovníky muzeí a odbornou veřejnost. Není však pouhým katalogem předmětů, jedná...Zobrazit publikaci

Obrazy ze židovských sbírek v Národní galerii v Praze: Sbírka Richarda Poppera

PDF  open-book
Obrazy ze židovských sbírek v Národní galerii v Praze: Sbírka Richarda Poppera

Publikace     Studie

Kniha sleduje osudy obrazů ze sbírky Richarda Poppera, židovského sběratele převážně starých holandských, vlámských a italských mistrů. Na základě archivního průzkumu vznikl katalog všech děl této významné sbírky, a to jak obrazů...Zobrazit publikaci

Osudy válečných deponátů, svazek 2

Osudy válečných deponátů, svazek 2

Publikace     Studie

Pokračování volně navazuje na první svazek a mapuje pohyb jednotlivých předmětů a sbírek z Uměleckoprůmyslového muzea v Praze ve válečné a poválečné době.Zobrazit publikaci

Osudy válečných deponátů, svazek 1

Osudy válečných deponátů, svazek 1

Publikace     Studie

Publikace mapuje pohyb jednotlivých předmětů a sbírek, uložených v současnosti v Uměleckoprůmyslovém museu v Praze, ve válečné a poválečné době. Příklad tzv. výzkumu provenience, kniha je určena především pro pracovníky muzeí...Zobrazit publikaci

Siegfried Blumenthal. Život v realitě a mimo ni.

Siegfried Blumenthal. Život v realitě a mimo ni.

Publikace     Studie

Monografie věnovaná sbírce stříbra brněnského sběratele Siegrieda Blumenthala. Provenienční studie torza Blumenthalovy sbírky v brněnském Umělecko-průmyslovém muzeu a katalog dochovaných předmětů.Zobrazit publikaci

Sbírka Bedricha Lederera uložená na zámcích Sychrov a Zákupy

PDF  open-book
Sbírka Bedricha Lederera uložená na zámcích Sychrov a Zákupy

Publikace     Studie

Katalog s název Sbírka Bedřicha Lederera uložená na zámcích Sychrov a Zákupy mapuje sbírku grafik, kterou Bedřich Lederer shromáždil za svého života. Sbírka byla po jeho smrti v roce 1949 prohlášena za státní kulturní majetek a následně...Zobrazit publikaci

Výkupné za život

Výkupné za život

Publikace     Studie

Vývozy a vynucené dary uměleckých předmětů při emigraci židů z Čech a Moravy v letech 1938-1942 (na příkladu Uměleckoprůmyslového musea v Praze). Konkrétní životní osudy původních majitelů s bohatým fotografickým doprovodem.Zobrazit publikaci

Jindřich Baudisch a konfiskace uměleckých děl v protektorátu

Jindřich Baudisch a konfiskace uměleckých děl v protektorátu

Publikace     Studie

Publikace, přibližující činnost uměleckého odhadce Gestapa v Praze.Zobrazit publikaci

Návraty paměti

Návraty paměti

Publikace     Studie

Návraty paměti. Deponáty židovského majetku v Uměleckoprůmyslovém museu v Praze je publikace, shrnující výsledky počátečního výzkumu Centra v Pražském Uměleckoprůmyslovém museu. V úzké spolupráci s UPM se pracovníkům Centra podařilo...Zobrazit publikaci