Akce     Aktuality     Konference

Převedeno do vlastnictví Říše. Dokumentace, identifikace a restituce nacisty uloupených kulturních statků.

PDF  open-book
Konference 2024

Centrum pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí II. světové války, o.p.s. pořádá v termínu 17. – 18. září 2024 již 8. mezinárodní konferenci zaměřenou na problematiku zcizování majetku v době 2. světové války. Program mezinárodního setkání bude zaměřen na problematiku výzkumu provenience, osudy zcizených knih a knihoven, na otázky navracení kulturních statků oprávněným žadatelům, stejně jako na možnosti spolupráce na poli identifikace, dokumentace a restitucí kulturních statků zcizených obětem 2. světové války.

Akce se bude konat v Uměleckoprůmyslovém museu v Praze, 17.-18. září 2024.

Jazyky konference jsou čeština a angličtina (simultánní tlumočení bude zajištěno).

Registrační formulář.

Upozorňujeme, že počet účastníků je omezen.