Akce     Konference     Sborníky z konferencí

Mezinárodní konference v Praze: Vydrancováno – ale kým?

PDF  open-book
Plundered, but by whom?

21.–22. října 2015 uspořádalo Centrum v pražském Klášteře sv. Anežky České 6. mezinárodní konferenci k tématu konfiskací, krádeží a majetkových převodů uměleckých děl v důsledku nacistické nadvlády nad Československem a Evropou za druhé světové války a v době poválečné.

Konference byla organizována za finančního přispění Ministerstva kultury ČR a ve spolupráci s Národní galerií v Praze.

Sborník je k dispozici v anglickém jazyce.