Aktuality

Zemřela ředitelka Centra PhDr. Helena Krejčová

Zemřela ředitelka Centra PhDr. Helena Krejčová

Dne 31. 12. 2022 zemřela ve věku nedožitých 72 let dlouholetá ředitelka Centra pro dokumentaci Helena Krejčová. Všichni pracovníci Centra sdílí smutek nad její ztrátou.

Helena Krejčová se dlouhodobě věnovala dějinám pronásledování židů v kontextu českého státu v období druhé světové války a stala se v této oblasti jen obtížně nahraditelným odborníkem. V letech 2001 – 2003 byla hybnou silou při založení Centra pro dokumentaci a po celou dobu jeho dosavadní existence patřila k pilířům výzkumné i publikační činnosti Centra. Pod jejím vedením Centrum uspořádalo řadu konferencí s významnou mezinárodní účastí a navázalo spolupráci s obdobně zaměřenými pracovišti v Evropě i Spojených státech.

Ve spolupráci s UPM připravila výstavy Návraty paměti a Navracení identity. Vydala řadu publikací, popisujících mechanismy druhoválečných majetkových spoliací a mapujících osudy dochovaných spoliovaných předmětů; u mnoha z nich se jí podařilo identifikovat původní majitele. Po odborné i lidské stránce bude Helena Krejčová pracovníkům Centra skutečně chybět.