Publikace     Studie

Výkupné za život

Výkupné za život

Vývozy a vynucené dary uměleckých předmětů při emigraci židů z Čech a Moravy v letech 1938-1942 (na příkladu Uměleckoprůmyslového musea v Praze). Konkrétní životní osudy původních majitelů s bohatým fotografickým doprovodem.

Krejčová, Helena – Vlček, Mario: Výkupné za život. Vývozy a vynucené dary uměleckých předmětů při emigraci židů z Čech a Moravy v letech 1938-1942 (na příkladu Uměleckoprůmyslového musea v Praze) / Lives for Ransom: Exports and forced donations of works of art during the emigration of Jews from Bohemia and Moravia 1938-1942 (the case of the Museum of Decorative Arts in Prague). Praha, Centrum pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí II. světové války /  Prague, Documentation Centre for Property Transfers of the Cultural Assets of WWII Victims. 2009. 422 s.

Česko-anglická verze. ISBN 978-80-7285-111-9

V případě zájmu o publikace vydané Centrem pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí II. světové války, o.p.s. nás prosím kontaktujte na adrese info@lootedart.cz.