Identifikovaní původní majitelé

Kaufmann Rudolf

Kaufmann Rudolf

*4. 8. 1890
Au 979 – 12. 5. 1942, Terezín
Bc 892 – 25. 8. 1942, Malý Trostinec

Obchodník Rudolf Kaufmann se narodil v Lounech, do rodiny Leopolda a Marie, rozené Bleierové. V Praze žil od roku 1922. V listopadu 1930 se zde oženil s Hedvikou Steinovou (*1895), která pocházela z obce Louka v mosteckém okresu. Krátce po svatbě se manželům narodila dcera Helena (*1931), o tři roky později syn Leon (*1934).

Od roku 1922 až do deportace vystřídal Rudolf Kaufmann v hlavním městě celkem 14 bydlišť. Během té doby se na základě usnesení pražské městské rady stal v roce 1936 občanem Prahy.

V srpnu 1940 došla Předsednictvu ministerské rady prostřednictvím Kanceláře státního prezidenta Kaufmannova Žádost o vyjmutí z dosahu vládního nařízení o právním postavení židů ve veřejném životě. V listopadu sdělilo Předsednictvu ministerské rady ministerstvo vnitra, že R. Kaufmann nežádá o udělení prezidentské výjimky, nýbrž za vydání osvědčení, zda je či není židem, a proto se postupuje jeho žádost Zemskému úřadu v Praze k vlastnímu vyřízení. Kaufmann totiž uvedl, že jest nemanželským dítětem židovky; poněvadž nelze zjistiti nemanž. otce, odpírá jej náb. obec uznati za žida, potvrzení, že jest arijcem však rovněž nemůže dosáhnouti. Ani snaha o zpochybnění židovského původu jej neuchránila před deportací do koncentračního tábora. Celá rodina byla v květnu 1942 odtransportována do Terezína, v srpnu téhož roku pak do tábora Malý Trostinec. Nepřežil nikdo.

Jediné, co se po rodině dochovalo, je sirník ve tvaru porcelánové figurky, uložený na zámku v Zákupech.