Publikace     Studie

Obrazy ze židovských sbírek v Národní galerii v Praze I. Neidentifikovaní majitelé

Obrazy ze židovských sbírek v Národní galerii v Praze  I. Neidentifikovaní majitelé

Centrum pro dokumentaci vydává další knihu ze souboru publikací věnovaných obrazům ze židovských sbírek v Národní galerii v Praze. Na studii věnované sbírce Richarda Poppera (Obrazy ze židovských sbírek v Národní galerii v Praze: Sbírka Richarda Poppera – Centrum pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí II. světové války, o.p.s. (lootedart.cz)) nyní navazuje první část zamýšlené dvousvazkové publikace zabývající se díly, u kterých se nepodařilo identifikovat původního vlastníka. Významnou část knihy tvoří rozsáhlý katalog, který vznikl na základě detailního archivního výzkumu a provází jej barevné reprodukce zkoumaných obrazů – od prací starých mistrů až po díla moderních umělců jako byl J. Schikaneder či A. Chittussi.

Součástí prvního svazku je také komentovaný seznam archivních pramenů.

České vydání. ISBN 978-80-907507-4-6

V případě zájmu o publikace vydané Centrem pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí II. světové války, o.p.s. nás prosím kontaktujte na adrese info@lootedart.cz.

Ukázky z knihy: