Publikace     Studie

Židovský majetek uložený na zámku Zákupy

Židovský majetek uložený na zámku Zákupy

Na titulní straně knihy je detail obrazu Madony, namalovaného autorem z okruhu Bensona Ambrosia. Původního majitele se bohužel nepodařilo identifikovat.

Centrum pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí II. světové války vydalo pátou publikaci z řady katalogů, mapujících pohyb konfiskátů umělecké a uměleckoprůmyslové povahy, uložených v jednotlivých paměťových institucích. Publikace mapuje pohyb předmětů v současnosti uložených na zámku Zákupy.

Katalog se opírá o pečlivý výzkum provenience jednotlivých předmětů, původně náležejících k majetku obětí druhé světové války. Historii dokumentovaných pohybů identifikovaných předmětů doplňují jejich detailní snímky. Součástí knihy jsou i stručné životopisy původních majitelů předmětů.

Kniha je uvedena předmluvou Mgr. Vladimíra Tregla, vedoucího oddělení správy mobiliáře a zámeckých knihoven NPÚ na Sychrově, přibližující čtenáři historii zákupského zámku.

Česká verze. ISBN 978-80-905703-7-5

V případě zájmu o publikace vydané Centrem pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí II. světové války, o.p.s. nás prosím kontaktujte na adrese info@lootedart.cz.

Ukázky z knihy: