Publikace     Studie

Židovský majetek uložený na zámku Sychrov II / umělecký průmysl

Židovský majetek uložený na zámku Sychrov II / umělecký průmysl

Přední strana obálky katalogu Židovský majetek uložený na zámku Sychrov II / Umělecký průmysl

Centrum pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí II. světové války vydává publikaci s názvem Židovský majetek uložený na zámku Sychrov II / umělecký průmysl.

Jedná se o katalog užitého umění, pocházejícího z majetku židovské populace Protektorátu Čechy a Morava. Úzce navazuje na první část katalogu sychrovských deponátů, publikaci Židovský majetek uložený na zámku Sychrov (vydáno 2017, ZDE), věnovanou výtvarnému umění (obrazy, kresby, miniatury, grafika, plastiky).

Předměty uměleckého a uměleckoprůmyslového charakteru byly na sychrovský zámek předány Národní kulturní komisí v roce 1950. Téměř po sedmdesáti letech vydává Centrum pro dokumentaci studii, poprvé shrnující výsledky výzkumu provenience sychrovských deponátů a – prostřednictvím stručných životopisů – přibližující osudy jejich původních majitelů. Důležitou součást katalogu tvoří fotografie předmětů, včetně detailů a pro výzkum provenience zásadních indicií.

Vydání v českém jazyce. ISBN 978-80-905703-8-2

V případě zájmu o publikace vydané Centrem pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí II. světové války, o.p.s. nás prosím kontaktujte na adrese info@lootedart.cz.

Ukázky z knihy: