Publikace     Studie

Návraty paměti

Návraty paměti

Návraty paměti. Deponáty židovského majetku v Umělecko-průmyslovém museu v Praze je publikace, shrnující výsledky počátečního výzkumu Centra v Pražském Uměleckoprůmyslovém museu. V úzké spolupráci s UPM se pracovníkům Centra podařilo identifikovat několik set předmětů, jež původně patřily obětem perzekuce československých a protektorátních židů v období druhé světové války.

Na základě transportních čísel, pod nimiž byli původní majitelé deportování, se podařilo určit část původních vlastníků a přiblížit jejich životní osudy. Kniha obsahuje studii, věnovanou činnosti Treuhandstelle, dobové instituce, spravující spoliovaný majetek, včetně informace o místech, která běham války sloužila jako sklady tohoto majetku.

Krejčová, Helena – Vlček, Mario: Návraty paměti. Deponáty židovského majetku v Uměleckoprůmyslovém museu v Praze. Centrum pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí II. světové války při Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky, v. v. i. Praha, 2007. 358 s.

Kniha vyšla v české verzi. ISBN 978-80-86904-24-5

V případě zájmu o publikace vydané Centrem pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí II. světové války, o.p.s. nás prosím kontaktujte na adrese info@lootedart.cz.