Ostatní publikace     Publikace

Navracení identity – katalog výstavy

Navracení identity – katalog výstavy

Centrum pro dokumentaci majetkových převodů vydává katalog stejnojmenné výstavy, pořádané ve spolupráci s Uměleckoprůmyslovým museem v Praze, Územní památkovou správou NPÚ na Sychrově a Národní galerií v Praze k připomenutí 80. výroční zavedení norimberských zákonů v Protektorátu Čechy a Morava.

Pořádající instituce vystavují předměty, u nichž se Centru pro dokumentaci podařilo identifikovat původní majitele. Tyto předměty připomínají jména a životní osudy obětí zvůle systému, který na základě arbitrárního klíče likvidoval konkrétní lidské bytosti, aby se zároveň zmocňoval jejich majetku.

Katalog doplňuje výstavu o stručné životopisy původních majitelů.

ISBN 978-80-907507-0-8

V případě zájmu o publikace vydané Centrem pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí II. světové války, o.p.s. nás prosím kontaktujte na adrese info@lootedart.cz.

Ukázky z knihy: