Praha 1     Sklady zabaveného majetku

Leihamtsgasse 3

Leihamtsgasse 3

U Půjčovny 3/969

Původní majitel: Israelitský spolek poskytující stravy v Praze.

Sklad 17, 17a, 17b, 17c, 17d.

Koberce, perské koberce, opravna rukavic, tkané látky, obuv, plynové masky.