Ostatní akce

Konfiskace uměleckých děl v Protektorátu Čechy a Morava

Konfiskace uměleckých děl v Protektorátu Čechy a Morava

Termín: 14. 2. 2024, 15:00
Místo: Katedra dějin umění
Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
Univerzitní 3
779 00 Olomouc

V rámci přednáškového kurzu výběrových přednášek Současný stav bádání v oboru pracovníci Centra pro dokumentaci představí téma Konfiskace uměleckých děl v Protektorátu Čechy a Morava. Přednáška přibliží problematiku výzkumu provenience uměleckých děl zkonfiskovaných v období II. světové války a způsoby zabavování majetku v průběhu okupace. Na osudech původních vlastníků budou představeny nejen jejich sbírky, válečné a poválečné nakládání s uměleckými artefakty, ale též jednotlivé instituce, které židovský majetek spravovaly či stále spravují.

Přednáška je určená nejen pro posluchače Filozofické fakulty UPOL, ale i pro širokou veřejnost a proběhne v prostorách Uměleckého centra Univerzity Palackého.