Ostatní akce

Konfiskace uměleckých děl v Protektorátu Čechy a Morava

Konfiskace uměleckých děl v Protektorátu Čechy a Morava

Termín: 30. 4. 2024
Místo: Katedra historie
Technická univerzita v Liberci
Studentská 2
461 17 Liberec 1

V rámci přednáškového cyklu pro studenty Katedry historie TUL pracovníci Centra pro dokumentaci představí téma Konfiskace uměleckých děl v Protektorátu Čechy a Morava. Přednáška přibliží problematiku výzkumu provenience uměleckých děl zkonfiskovaných v období II. světové války a způsoby zabavování majetku v průběhu okupace.

Na osudech původních vlastníků budou představeny nejen jejich sbírky, válečné a poválečné nakládání s uměleckými artefakty, ale též jednotlivé instituce, které židovský majetek spravovaly či stále spravují.