Aktuality

Konference Zachování paměti. Pomníky a památníky holokaustu v České republice

Konference Zachování paměti. Pomníky a památníky holokaustu v České republice

V úterý 24. října 2023 pořádá Ústav dějin umění Akademie věd České republiky ve spolupráci s Národním památkovým ústavem konferenci Zachování paměti. Pomníky a památníky holokaustu v České republice.

Konference se zaměří na odborné zhodnocení tématu pomníků a památníků holokaustu v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Cílem setkání je představit jak historické a uměnovědné okolnosti vzniku těchto často opomíjených děl, tak jejich teoretická východiska, stejně jako následnou recepci pomníků a památníků holokaustu. V širším společenském a kulturním kontextu nás zajímá problém formování židovské i romské identity, stejně jako téma individuální, kolektivní a kulturní paměti tragédie holokaustu a jejich projekce do konkrétních pomníkových realizací.

Konference proběhne v Akademickém konferenčním centru v Praze (Husova 4a, Praha 1).