Identifikovaní původní majitelé

Epsteinová Rudolfina

Epsteinová Rudolfina

*4. 5. 1892
C 988 – 26. 10. 1941, Lodž

Rudolfina Epsteinová se narodila v Teplicích – Šanově manželům Rudolfu Barkusovi a Emmě, rozené Oplatkové. V roce 1922 se provdala za poštovního komisaře, později vrchního poštovního radu, ovdovělého Maxe Epsteina (*1865), který měl z prvního manželství dvě děti, syna Viktora (*1903) a dceru Josefu (*1907). Manželství s o mnoho let starším manželem trvalo osm let, v lednu 1930 zemřel.

Za svobodna pracovala R. Epsteinová jak úřednice, po sňatku a po smrti manžela však již zřejmě zaměstnaná nebyla.

V roce 1918 se ještě jako Barkusová dopustila blíže nespecifikovaného drobného prohřešku, za nějž byla odsouzena k peněžité pokutě 10 K ve prospěch fondu péče o místní chudé Královského hlavního města Prahy. Pokud by pokutu neuhradila, musela by strávit ve vězení 12 hodin.

V říjnu 1941 byla Rudolfina Epsteinová odtransportována do Lodže, kde zemřela.

Na sychrovském zámku se podařilo z jejího majetku identifikovat cínovou stolní soupravu.