Aktuality

Centrum pro dokumentaci je partnerem Jewish Digital Cultural Recovery Project

Centrum pro dokumentaci je partnerem Jewish Digital Cultural Recovery Project

Centrum pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí II. světové války se stalo hrdým partnerem Jewish Digital Cultural Recovery Project. Cílem projektu s mezinárodním zastoupením je vytvoření společné platformy umožňující sdílení archiválií a dokumentů vztahujících se k problematice zcizování židovského majetku, vytvoření databáze uloupených kulturních statků i jejich majitelů či poskytnutí výukových materiálů k výzkumu provenience a spoliacím židovského majetku.

https://jdcrp.org/