Ostatní publikace     Publikace

Ztracené dědictví

Ztracené dědictví

Příspěvky z „kulatých stolů“ na téma dokumentace, identifikace a restutuce kulturních statků obětí II. světové války.

České vydání s anglickým resumé. ISBN 82-7285-067-9

V případě zájmu o publikace vydané Centrem pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí II. světové války, o.p.s. nás prosím kontaktujte na adrese info@lootedart.cz.