Publikace     Studie

Siegfried Blumenthal. Život v realitě a mimo ni.

Siegfried Blumenthal. Život v realitě a mimo ni.

Monografie přibližující životní osudy brněnského sběratele Siegfrieda Blumenthala. Součástí je provenienční studie torza sbírky stříbrných předmětů Siegfrieda Blumenthala v brněnském Umělecko-průmyslovém muzeu a katalog dochovaných předmětů. Výzkum Blumenthalovy sbírky vedl k úspěšné restituci torza sbírky potomkům původního majitele.

Krejčová, Helena – Vlček, Mario: Siegfried Blumenthal. Život v realitě a mimo ni. Protižidovská opatření v Protektorátu Čechy a Morava na příkladu loupeže majetku Siegfrieda Blumenthala a torzo jeho sbírky stříbra v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Brně. / Siegfried Blumenthal. Life In and Outside Reality. Anti-Jewish measures in the Protectorate of Bohemia and Moravia: The looting of Siegfried Blumenthal´s property and part of his silver collection at the Museum of Applied Arts in Brno. Praha, Centrum pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí II. světové války, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i. / Prague, Documentation Centre for Property Transfers of the Cultural Assets of WWII Victims, Institute of Contemporary History, Academy of Sciences of the Czech Republic. 2010. 222 s.

Dvojjazyčná, česko-anglická verze. ISBN 978-80-7285-130-0

V případě zájmu o publikace vydané Centrem pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí II. světové války, o.p.s. nás prosím kontaktujte na adrese info@lootedart.cz.