Přihláška – Konference 2024

Vámi uvedené osobní údaje budou zpracovány výhradně za účelem provedení registrace na konferenci a bude s nimi nakládáno v souladu s Nařízením Evropské parlamentu a Rady EU  2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Pořadatel akce oznamuje, že v souvislosti s konáním akce mohou být pořizovány fotografie a audiovizuální záznamy zachycující účastníky, které mohou být následně užívány Pořadatelem akce a jeho partnery pro marketingové a propagační účely dokud nepožádáte o zpětvzetí souhlasu s použitím. Fotograf na akci bude viditelně označen. Za pořizování a užívání takových fotografií a audiovizuálních záznamů nenáleží účastníkům jakákoliv odměna ani jiná náhrada. Účastí na akci udělujete s výše uvedeným souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět.

Vyplňte, prosím, všechna pole formuláře.

Chcete-li vyplnit tento formulář, prosím povolte v prohlížeči JavaScript.
Jméno
Účast