Identifikovaní původní majitelé

Porgesová Hedvika

Porgesová Hedvika

*26. 6. 1879
AAu 781 – 27. 7. 1942, Terezín
AAz 688 – 4. 8. 1942, Malý Trostinec

Hedvika Porgesová, rozená Klemprerová, pocházela z Prahy. Jejími rodiči byli Alexander a Karolina, dívčím jménem Schulhofová. V roce 1901 se Hedvika Klemprerová provdala za Eduarda Porgese, úředníka a zástupce firmy Klemprer, se kterým žila až do jeho smrti na začátku roku 1927. V roce 1902 se manželům narodila jediná dcera, Gretuše (*1902).

Po otci zdědila Hedvika Porgesová tři čtvrtiny nemovitosti na Letné. Zbývající čtvrtinu vlastnil Oskar Klemprer. Její podíl na nemovitosti činil odhadem 112 000 Kč a zajišťoval jí tak pravidelný měsíční příjem 7 000 Kč na vybraném nájemném.

Na počátku roku 1938 zemřel Hedvice Porgesové bratr, který žil v Rakousku.

Aby se mohla zúčastnit bratrova pohřbu, žádala pasové oddělení Policejního ředitelství v Praze o urychlené vydání cestovního pasu.

V létě 1940 bylo na Hedviku Porgesovou, jako spolumajitelku domu, oznámeno policejním strážníkem, že dne 30. srpna 1940, měla o 22.25 hodině osvětlena dvě okna svého bytu, směřující do ulice, takže světlo jasně pronikalo na ulici. Jaký postih z tohoto oznámení vyplynul, se zjistit nepodařilo.

V červenci 1942 byla z Prahy deportována do Terezína a odtud po týdnu do Malého Trostince v Bělorusku, kde byla zavražděna.

Jediné co se po Hedvice Porgesové dochovalo, je japonský dřevoryt, který si Národní kulturní komise vybrala pro své potřeby ve skladu Národní správy majetkových podstat v Dlouhé ulici a převezla jej na zámek Sychrov.