Ostatní publikace     Publikace

Identifikační znaky

PDF  open-book
Identifikační znaky

Tato brožura se pokouší představit typické značky, štítky a cedulky, se kterými je možné setkat se na předmětech, pocházejících zejména z majetku deportovaných protektorátních židů.

Různá označení, cedulky a štítky jsou neocenitelnou pomůckou výzkumu provenience. Nejen že umožňují ověřovat správnost údajů získávaných komparací archivních pramenů, ale především lze pomocí zachovaného transportního čísla určit jméno původního vlastníka, které se v písemných pramenech většinou nenachází. Jako hmatatelný doklad historie zprostředkovávají jedinečný vhled do minulých osudů předmětů uloupených obětem perzekuce v období II. světové války.

(Brožurka je k dispozici ve formátu PDF.)

IDENTIFIKAČNÍ ZNAKY (PDF)