Jindřich Baudisch a konfiskace uměleckých děl v protektorátu
Ztracené dědictví
Výkupné za život
Obrazy ze židovských sbírek v Národní galerii v Praze I. Neidentifikovaní majitelé
Židovský majetek uložený na zámku Zákupy
Židovský majetek uložený na zámku Sychrov II.
Židovský majetek uložený na zámku Sychrov I.
Osudy válečných deponátů. Uměleckoprůmyslové museum v Praze, svazek 2
Návraty paměti
Osudy válečných deponátů. Uměleckoprůmyslové museum v Praze, svazek 1
Richard Popper’s Collection
Obrazy ze židovských sbírek v Národní galerii v Praze: Sbírka Richarda Poppera
Židovský majetek předaný ze Sychrova na další objekty
Židovský majetek prodaný ze zámku Sychrov
Navracení identity
Terezín Declaration – Ten Years Later
Plundered, but by whom?
Identifikační znaky
The Lost Heritage of Cultural Assets
Restitution of Confiscated Art Works – Wish or Reality?
„The West“ Versus „The East“ or The United Europe?
„Tak trochu jiný sběratel“ – příběh Otto Morawitze